RODO - OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Rezydencja została zaprojektowana i wybudowana z myślą o Domu Seniora. Budynek zbudowany jest na planie trójkąta z wewnętrznym dziedzińcem. Taki projekt gwarantuje bezpośredni dostęp do przestrzeni wspólnych.

Pokoje mieszkalne jedno i dwu- osobowe zlokalizowane są zarówno na parterze, jak i na piętrze. Każdy z nich wyposażony jest w dużą, wygodną łazienkę, a większość ma bezpośredni widok na Wielkopolski Park Narodowy.

Parter z piętrem łączą szerokie, wygodne schody z miejscem na „złapanie oddechu” albo panoramiczna winda.

Na parterze znajduje się również sala pobytu dziennego, zaplecze kuchenne, jadalnia, pralnia, biuro oraz wewnętrzny dziedziniec. Z dwóch skrzydeł budynku wychodzi się bezpośrednio do ogrodu lub na taras.

Piętro to poza pokojami: sala dzienna, klub telewizyjny, sala jadalnia.

W budynku panuje zasada „0” barier architektonicznych. Nawet osoba przebywająca na łóżku może brać udział w życiu obiektu poza swoim pokojem.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W REZYDENCJI SENIORA PUSZCZYKOWO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO):

Dyrektor Rezydencji Seniora Puszczykowo informuje, że:

Administratorem danych osobowych jest Rezydencja Seniora Puszczykowo z siedzibą w Puszczykowie, ul. 3 Maja 42 A, 62-040 Puszczykowo.

Rezydencja Seniora Puszczykowo przetwarza dane osobowe wyłącznie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach. Podstawą prawną tych czynności są  przepisy RODO (art. 6 ust. 1),  oraz ustawy i przepisy wykonawcze, z których wynikają zadania realizowane przez Rezydencję Seniora Puszczykowo.

Odbiorcami przetwarzanych przez Rezydencję danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do:

  1. a) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  2. b) żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. d) przenoszenia danych,
  5. e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Dane pozyskiwane przez Rezydencję nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, co oznacza, że nie będą podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

ADMINISTRATOR