Dom Seniora, Dom opieki, Dom spokojnej staro�ci - Puszczykowo, Pozna�

Witamy w Rezydencji Seniora Puszczykowo!

Dom Seniora, Dom opieki, Dom spokojnej staro�ci - Puszczykowo

Zapraszamy do zapoznania si� z ofert� Rezydencji Seniora. Dla naszych Pensjonariuszy przygotowali�my komfortowe warunki pobytu: wygodne pokoje, opiek� piel�gniarsk� oraz szereg zaj�� dodatkowych.

 

 

 

Zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego

na czas nieokre�lony na prowadzenie plac�wki zapewniaj�cejj ca�odobow� opiek� osobom niepe�nosprawnym, przewlekle chorym lub w podesz�ym wieku wpis do Rejestru plac�wek pod numerem 19 (dziewi�tna�cie).
 
 

 

Witamy w Rezydencji Seniora Puszczykowo!

My�l� przewodni� Rezydencji Seniora jest stworzenie Pensjonariuszom warunk�w domowej i przyjaznej atmosfery, troskliwej, profesjonalnej opieki oraz zapewnienie im bezpiecze�stwa wi�cej

Zapraszamy do zapoznania si� z list�� �wiadcze� nale�nych  Pensjonariuszowi w ramach wniesionej op�aty za pobyt.
wi�cej

Na Pensjonariuszy czekaj� komfortowe jedno i dwuosobowe pokoje, ka�dy z �azienk� oraz z widokiem na Wielkopolski Park Narodowy. wi�cej

 
ul. 3 Maja 42 A
62-040 Puszczykowo
kom. 668 010 108    tel. 61 819 49 00
sekretariat@rezydencjaseniora.eu
projekt strony www.artso.pl